HAE KWANG (THAILAND) CO., LTD.

ที่ HAE KWANG เพราะเราใส่ใจและทุ่มเทให้กับทุกความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงได้จัดเตรียมการบริการที่ไว้ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการจนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเรา โดยในทุกกระบวนการผลิตเราใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากประเทศเกาหลี รวมถึงยังมีการตรวจสอบพร้อมควบคุม ดูแล เป็นพิเศษด้วยทีมงานที่มีความชำนาญการอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคุณภาพที่เราภูมิใจ

FOR MORE INFORMATION